ЈУ Центар за културу Беране

ЈУ Центар за културу Беране, основан 1960. године (до 1973. „Дом Културе“), основни је носилац културе у Беранама. Ова сложена установа остварује концепцијски различите програме из свих области културно- умјетничког стваралаштва, као и заштиту и очување културне баштине. У њеном саставу су посебне организационе јединице: Спомен кућа „Војвода Гавро Вуковић“, Народна библиотека „Др Радован Лалић“ и Служба за културно-умјетничку, сценску и биоскопску дјелатност.

Спомен кућа „Војвода Гавро Вуковић“

Спомен кућа „Војвода Гавро Вуковић“ је одлуком СО Беране, од октобра 2014.године, постала посебна организациона јединица Центра за културу. Кућа је сједиште дипломатских и културних дешавања. У њој се организују и одржавају: изложбе слика, фотографија, скулптура, округли столови на различите теме, пријеми високих званичника из свијета културе и политике. У кући је 2008.године отворена I Међународна Љетња школа за младе дипломате „Гавро Вуковић“ која се одржава у јулу сваке године.
У галеријском простору куће је стална поставка умјетничких слика и скулптура из фундуса ликовних колонија, а у радној соби смјештен је библиотечки фонд од преко стотину публикација из области дипломатије. Стручни тим Управе за заштиту културних добара сачинио је Елаборат о валоризацији културно- историјских вриједности куће и ово добро препознао као културно добро од локалног значаја.

Народна библиотека „Др Радован Лалић“

Народна библиотека „Др Радован Лалић“ – Зачеци библиотеке јављају се крајем 19. и почетком 20. вијека. У периоду од 1878. до 1912.године у Беранама је постојала Српска читаоница. Због балканских ратова, Првог и Другог свјетског рата, библиотека и читаоница су неколико пута обустављале и обнављале рад. Након Другог свјетског рата, 1948.године обновљена је библиотека. До 1977.г. носила је име „Његош“, од 1977.г. „Др Радован Лалић“.

Народна библиотека је општеобразовна установа, која прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење монографске публикације и периодику. Најстарије публикације библиотечког фонда су писане на слевено-сербском језику и штампане 1836.године.

Библиотека је смјештена у дијелу Полимског музеја, и у свом саставу има просторије за рад са корисницима библиотечких услуга и за смјештај библиотечког фонда, читаоницу и галерију у којој су умјетничке слике из ликовног фунда умјетничких колонија и два легата књига. У њој се организују промоције књига, књижевне вечери, образовне радионице за дјецу и предвавања из различитих области. Библиотечки фонд садржи 27 204 монографских публикација.

Служба за културно – умјетничку, сценску и биоскопску дјелатност

Служба за културно – умјетничку, сценску и биоскопску дјелатност, у оквиру које се организују и одржавају сви видови културно – умјетничког стваралаштва. Традиционална манифестација „Беранско културно љето“, траје од 1980.године и садржи различите програмске садржаје: позоришне представе, концерте, промоције књига и књижевне вечери. Програми који се одржавају у оквиру ове организационе јединице Центра за културу су: Међународна ликовна колонија, Полимске књижевне стазе, Општинска и Државна смотра рецитатора, Ликовни конкурс, Општинска смотра аматерског драмског стваралаштва „Позоришне чаролије“, Међународни позоришни фестивал за дјецу „Лимско срце“, Дани руске културе и други.

Издавачка дјелатност

Издавачка дјелатност је важан сегмент укупне дјелатности Центра за културу. Сваке године штампају се два броја часописа „Токови“. Центар је, у протекле три године, издао публикације истакнутих завичајних стваралаца и научних радника: „Мемоаре“ војводе Гавра Вуковића, „Био-библиографију академика Милисава Лутовца, библиографа Добрила Аранитовића, монографију „Племе Васојевићи“ др Радослава Јагоша Вешовића и књигу за дјецу „Принц од шуме“ мр Горана Бјелановића.